Nguyễn Như Khoa, chàng trưởng thôn trẻ tuổi, đẹp trai, tài năng tỉnh Quảng Trị. /// Ảnh: NVCC


Nguyễn Như Khoa, chàng trưởng thôn trẻ tuổi, đẹp trai, tài năng tỉnh Quảng Trị.ẢNH: NVCC'Là trưởng thôn nên các buổi họp, tiệc tùng được sắp xếp ngồi chung các bô lão. Ngồi thì ăn không dám ăn