Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

THIỆP MỜI DỰ LỄ KHÁNH THÀNH LĂNG MỘ NGÀI THƯỢNG TIỀN HIỀN KHAI CANH HỌ LÊ VĂN ( LÀNG HƯNG NHƠN- HẢI HOÀ-HẢI LĂNG- QUẢNG TRỊ)


         


              LỊCH SỬ NGÀI  THƯỢNG TIỀN HIỀN KHAI CANH

Vào thời vua Lê Thánh Tông 1481 từ rừng Châu Hoan Nghệ Tĩnh, Ngài cùng anh ruột mình đã từ giã quê hương ruột thịt tiến vào Nam khai hoang lập ấp.
          Đi mãi, đi mãi mới dừng chân tại vùng Câu Hoan đất hứa,
          Một đồi cát, một vùng lau sậy bạt ngàn,một thiên nhiên khắc nghiệt,nhưng với ý chí kiên cường dũng mãnh, Ngài đã biến nơi đây thành ruộng lúa phì nhiêu
Năm 1492 lại một lần nữa chia tay với anh mình đi xa hơn một bước, Ngài đặt chân đầu tiên tại vùng đất trũng này và đặt tên là Vĩnh Hưng, cũng nơi đây Ngài đã sống và vĩnh biệt thiên thu
Mãi về sau Vĩnh Hưng được đổi thành Hưng Nhơn ngày nay
          Do những công lao to lớn,Ngài đã được Vua Lê ban tặng” TIỀN KHAI CANH SẮC TẶNG DỰC BẢO TRUNG HƯNG LINH PHÒ”.
Con cháu ngày nay nhớ ơn Ngài, dựng bia xây mộ, cẩn kính tôn thờ 
                                                                   BỔN TỘC LÊ VĂN ĐỆ NHẤT
                                                                         Lượt bút  TOÀN CẢNH LĂNG MỘ NGÀI THƯỢNG TIỀN HIỀN KHAI CANH HỌ LÊ VĂN,
TẠI CỒN MỒ NẬY LÀNG HƯNG NHƠN XÃ HẢI HOÀ- HẢI LĂNG -QUẢNG TRỊ

MẶT TRƯỚC CỦA NHÀ BIA

MẶT SAU CỦA BIA CÓ TRÍCH LƯỢT BÚT Hưng nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2012
            Kính Thông báo !
            TM HỌ LÊ VĂN
                Trưởng Tộc

            LÊ VĂN HUẤN
Số điện thoại liên lạc: 0979084692

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét