Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Lễ Tri Ân các anh hùng liệt sỹ Những hình ảnh trong lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ kỷ niệm 70 năm ngày TBLS 27.7 của ĐU - HĐND - UBND UBMTTQ VN xã Hải Hòa