Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Lễ Thượng Nguyên mùng 10 Tết - Làng Hưng Nhơn
Cách làng Hưng Nhơn gần 20 km, đi về phía Thị Trấn Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. có khu vực của một số hộ dân Làng Hưng Nhơn đang sinh sống cũng với thời gian lâu đời, Dân Làng Hưng Nhơn lập miếu để tưởng nhớ những người khai hoang ở đây với tích gọi là " Phường Hưng Nhơn".

Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016

Rực rỡ sắc xuân.


 Rực rỡ đón xuân Bính Thân trên quê hương Hưng Nhơn. Năm mới kính chúc bà con trong thôn, con dân làng Hưng Nhơn đang sinh sống trên mọi miền tổ quốc dồi dào sức khỏe, nhiều thắng lợi mới. gia

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016