Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

DANH SÁCH ỦNG HỘ BUỔI GẶP MẶT ĐẦU NĂM - THANH NIÊN HƯNG NHƠN XUÂN QUÝ TỴ 2013

 Mấy ngày qua trang blog lại bị chặn không biết vì lý do gì, hôm nay phải mượn tạm máy để đăng lên danh sách ủng hộ của toàn thể tập thể, cá nhân, anh chị em trong thôn đã ủng hộ góp phần thành công cho buổi gặp mặt đầu năm 2013
  Thay mặt BTC, BCH Chi đoàn xin cám ơn những đóng góp của quý tổ chức, cá nhân đã ủng hộ
DANH SÁCH ỦNG HỘ BUỔI GẶP MẶT
     
STT HỌ VÀ TÊN  SỐ TIỀN  ỦNG HỘ GHI CHÚ XÓM
1 HỘI NGƯỜI CAO TUỔI                            100,000      
2 CHI HỘI NÔNG DÂN                            100,000      
3 BCH LÀNG HƯNG NHƠN                            200,000      
4 ĐẠI DIỆN BCH XÓM TRUNG CHÍNH                            100,000      
5 BCH HỘI CỰU QUÂN NHÂN                            100,000      
6 ÔNG LÊ NGỌC QUỐC                            500,000   BIÊN HÒA  
7 ÔNG LÊ VĂN HUẤN                            200,000      
8 ANH TRẦN VĂN PHONG                          1,000,000   BÀ RỊA VŨNG TÀU  
9 NGUYỄN ĐỨC QUANG                            200,000      
10 NGUYỄN HỮU TRÍ                            200,000     TT
11 NGUYỄN VIỆT HÙNG                            200,000      
12 NGUYỄN NHƯ THÀNH AN                            300,000      
13 ĐẶNG THANH BÌNH                            200,000      
14 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG                            300,000      
15 LÊ VĂN DƯƠNG                            300,000      
16 NGUYỄN ĐỨC HÒA                            200,000      
17 LÊ VĂN LƯỢNG                            300,000      
18 NGUYỄN ĐỨC THANH                            200,000      
19 ĐÀO DUY LONG                            200,000 1 VÉ SỐ KT    
20 NGUYỄN ĐỨC TÀI                            200,000      
21 NHÓM 1993: THẾT, TÂM, QUỐC, NINH, NHA, HƯNG(NAM), CHUYỀN, PHÚC, KHÁNH,THẢO, HƯƠNG, HƯNG, THẮM NHUNG, NHI, HUYỀN, UY                          1,700,000      
22 DNTN  HUY TRÌNH                            300,000      
23 NGUYỄN HỮU LỘC                            200,000      
24 VÕ VĂN LÂM                            200,000      
25 NGUYỄN TRUNG LĨNH                            200,000      
26 NGUYỄN THỊ THU TRINH                            100,000      
27 VÕ THỊ HẠNH                            100,000      
28 NGUYỄN ĐỨC THẮNG(CÀY)                            200,000      
29 LÊ HẢI ĐẠO                            200,000      
30 NGUYỄN HỮU TÌNH                            200,000      
31 LÊ VĂN TÙNG                            100,000      
32 NGUYỄN NHƯ THOẢN                            200,000   BÀ RỊA  
33 NGUYỄN THỊ THI THƠ                            200,000      
34 LÊ THỊ NGỌC THÚY                            100,000      
35 VÕ VĂN NHU                             100,000      
36 VÕ VĂN CƯƠNG                            100,000      
37 LÊ THỊ ÁNH XUÂN                            100,000      
38 LÊ VĂN VIỆT                            200,000      
39 LÊ VĂN TẤN                            200,000      
40 HỘI PHỤ NỮ                            100,000      
41 NHÓM 1994: LAN, DUNG, TÂM, THÀNH, NI, HẠNH, THẮM, CẢNH, ÂN                            900,000      
42 CHI BỘ THÔN HƯNG NHƠN                            500,000      
43 NGUYỄN ĐỨC THẮNG                            200,000      
44 NGUYỄN HỮU HOAN                            200,000      
45 NGUYỄN ĐỨC HIỆP                            100,000      
46 LÊ VĂN ĐỨC                            100,000      
47 LÊ NGỌC QUỐC DỦNG                            100,000      
48 NGUYỄN THỊ TUYẾT                            100,000      
49 CHÚ NHẬT ÁNH(SÔNG CẦU)                            300,000      
50 VÕ VĂN THẮNG                            200,000      
51 TRẦN VĂN NỌ                            200,000      
52 LÊ NGỌC ĐẠT                            100,000      
53 LÊ VĂN HÙNG                            200,000      
54 NGUYỄN VĂN THƯỞNG                            300,000      
55 THANH NIÊN CÀNG HƯNG NHƠN                            250,000      
56 NGUYỄN ĐỨC TIN                            200,000      
57 NGUYỄN VĂN TÂN                            200,000      
58 LÊ VĂN NAM                            100,000      
59 NGUYỄN THỊ MỸ LÂM                            100,000      
60 BCH XÓM HƯNG BẮC                            200,000      
61 LÊ VĂN NGHI                            200,000      
62 TỊNH, TÍN, QUYÊN, LỘC, LYLY, BÉ RAU, HẠNH, ĐỎ, HOÀNG                            900,000      
63 NGUYỄN ĐỨC THUẬN                            200,000      
64 PHÂN ĐOÀN NHA TRANG                            500,000      
65 NGUYỄN NHƯ THƠI                            100,000      
66 THÃNH, BÌNH, PHẢ, PHƯỞNG                            400,000      
67 VÕ VĂN QUANG                            100,000      
68 TRUYỀN                            100,000      
69 VÕ VĂN HƯNG                            150,000      
70 LÊ NGỌC VƯƠNG                            100,000      
71 LÊ THỊ MỸ LỢI                            100,000      
72 NGUYỄN NHƯ TRÍ                            100,000      
73 NGUYỄN ĐỨC TUẤN THÀNH                            100,000      
74 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG                            100,000      
75 NGUYỄN THỊ HIỆP                            100,000      
76 NGUYỄN THỊ SƯƠNG                            100,000      
77 ANH MẪU + CHỊ THÚY VÂN(HL)                            400,000      
78 LÊ NGỌC KHÁNH HƯƠNG                            100,000      
79 NGUYỄN THỊ ĐIỆP                            100,000      
80 NGUYỄN THỊ THANH                            100,000      
81 NGUYỄN HỮU THƯỢNG HẢI                            100,000      
82 NGUYỄN HỮU LONG                            100,000      
83 LÊ VĂN HOÀNH                            100,000      
84 NGUYỄN VĂN PHONG                            100,000      
85 NGUYỄN ĐỨC THOÀN                            100,000      
86 TRÂN XUÂN VIỆT                            200,000      
87 LÊ VĂN NGỎ                            200,000      
88 NGUYỄN NHƯ CỮU                            150,000      
89 NGUYỄN THỊ HOÀI                            150,000      
90 NGUYỄN HỮU VIỆT                            100,000      
91 NGUYỄN THỊ THUẬN                            200,000      
92 NGUYỄN THỊ THANH THỦY                            200,000      
93 TRÂẦN THỊ MY MY                            100,000      
94 NGUYỄN THỊ TỐ NHI                            100,000      
95 LÊ CHÍ QUANG PHÚ                            100,000      
96 NGUYỄN ĐỨC MONG                            100,000      
97 NGUYỄN ĐƯC HUỲNH                            100,000      
98 LÊ CHÍ THỌ                            200,000      
99 NGUYỄN HỮU THANH                            200,000      
100 LÊ VĂN QUÂN                            200,000      
101 CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH                            100,000      
102 NGUYỄN HỮU THUẬN                            100,000      
103 LÊ NGỌC KHÁNH HÂN                            100,000      
104 LÊ NGỌC TẤN                            100,000      
105 NGUYỄN HỮU CHƠN                            100,000      
106 NGUYỄN HỮU THÀNH                            100,000      
107 NGUYỄN ĐỨC HUÂN                            100,000      
108 LÊ VĂN CƯỜNG                            100,000      
109 LÊ VĂN CƯỜNG                            100,000      
110 NGUYỄN ĐỨC HÓA                            100,000      
111 NGUYỄN VĂN THUẬN                            200,000      
112 LÊ THỊ MỸ HẠNH                            100,000      
113 HOÀNG TRẦN GIA NGHĨA                            200,000      
114 HỢP TÁC XÃ HƯNG NHƠN                            500,000      
115 XÓM TÂY THÀNH                            100,000      
116 XÓM ĐÔNG AN                            100,000      
117 BCH CHI ĐOÀN TN AN THƠ                            100,000      
118 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI                            100,000      
119 NGUYỄN ĐỨC LUÝT                            150,000      
120 NGUYỄN NHƯ Ý                            200,000      
121 LÊ VĂN DIỆU                            200,000      
122 ANH NGUYỄN ĐỨC HỒNG                            200,000      
123 LÊ VĂN THÔNG                            200,000      
124 LÊ VĂN THIÊN THUẬT                            200,000      
125 LÊ NGỌC MINH                            200,000      
126 NGUYỄN ĐỨC CHÂU THÀNH                            200,000      
127 TRẦN VŨ THANH LONG                            200,000      
128 NGUYỄN HỮU QUÝ HÒA                            200,000      
129 VÕ QUÝ THẢO                            100,000      
130 NGUYỄN NHƯ ĐẠO                            100,000      
131 ÔNG LÊ VĂN MẪU                            150,000      
132 ANH NGUYỄN NHƯ TỊNH                          1,000,000      
133 ANH NGUYỄN ĐỨC VỦ                            200,000      
134 ANH NGUYỄN HƯU THUẦN                            100,000      
135 ANH NGYỄN NHƯ HÙNG                            200,000      
136 ANH LÊ VĂN THUẦN                            200,000      
137 LÊ VĂN PHONG                            200,000      
138 NGUYỄN ĐƯC TUẤN                            200,000   ĐÔNG HÀ  
139 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG                            200,000      
140 NGUYỄN THỊ MỸ KHÁNH                            200,000      
141 TRẦN THỊ TÂM                            200,000      
142 LÊ VĂN HƯNG                             200,000      
143 NGUYỄN ĐỨC AN                            200,000    
144 ANH VÕ VĂN THUẦN                            100,000    
145 ANH TRẦN PHÚ SÔ                            200,000    
146 ANH LÊ VĂN TUÂN                            200,000    
147 NGUYỄN ĐỨC TƯƠNG                            200,000    
148 TRẦN THỊ KIỀU OANH                            150,000    
149 NGUYỄN THỊ DỤNG                            100,000    
150 ANH TRÂN PHẠM PHÚ SƠN                            100,000    
151 NGUYỄN NHƯ THƠI                            100,000    
152 NGUYỄN HƯŨ THÀNH                            100,000    
153 LÊ NGỌC PHƯƠNG                            100,000    
154 VÕ VĂN QUANG                            100,000    
155 NGUYỄN HƯŨ SONG                            300,000    
156 NGUYỄN HỮU LỘC                            200,000    
157 NGUYỄN THỊ MỸ (TÈO)                            200,000    
  NGUYỄN ĐỨC CẢNH                            100,000    
  LÊ NGỌC QUYỀN                            200,000    
158 NGUYỄN THỊ HƯƠNG                            300,000    
  TỔNG CỘNG  31,850,000