Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

THƯ MỜI DỰ LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (ĐỨC - HỮU - NHƯ)


THI CÔNG SÂN NHÀ VĂN HÓA THÔN HƯNG NHƠN


 Những m2 cuối cùng hoàn thành bê tông sân NVH thôn HN sau 2 ngày rưởi thi công. Nhân dân thôn HN xin cám ơn sự hỗ trợ rất lớn phần vật tư của Chương trình PTV huyện Hải Lăng cùng với phần đối ứng công và vật tư + của thôn. Công trình đã hoàn thành được bà con nhân dân vui mừng, thanh thiếu

THÔNG BÁO CỦA BĐH LVH HƯNG NHƠN

LÀNG VĂN HOÁ HƯNG NHƠN
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI LÀNG VH HƯNG NHƠN
BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH
KÍNH THÔNG BÁO :

CỤ ÔNG: NGUYỄN HỬU TƯỞNG
SINH NĂM: 1932
DO TUỔI CAO SỨC YẾU, ĐÃ TỪ TRẦN
VÀO LÚC 9 GIỜ 30 PHÚT NGÀY 24-6-2017
                (NHẰM NGÀY 01 THÁNG 6  NĂM ĐINH DẬU)
HƯỞNG THỌ: 86 TUỔI
LỄ VIẾNG BẮT ĐẦU TỪ 10 GIỜ NGÀY 25/6/2017
LỄ DI QUAN VÀO LÚC: 5 GIỜ NGÀY 27/6/2017
(NHẰM NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM ĐINH DẬU)
BTC VÀ GIA ĐÌNH KÍNH THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ BÀ CON  ĐƯỢC BIẾT, ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ TRỢ TANG .

TRƯỞNG BLT/TRƯỞNG BĐH LÀNG VĂN HOÁ: NGUYỄN NHƯ KHOA

CON TRAI: NGUYỄN HỮU THỨ

Họ Nguyễn (Đức-Hữu-Như) tổ chức đỡ bê tông sân
Họ