Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

Lễ Thanh Minh - Làng Hưng Nhơn


 Là một trong hai Lễ lớn trong năm, Lễ Thanh Minh năm nay Làng Văn Hóa, Làng Lễ kết hợp tổ chức tạ phần khuôn viên khu vực đền  Âm hồn với sự hỗ trợ toàn phần của Ông Lê bá Truyền (đang sống tại Hội An) cúng lễ và tiệc,> Bà con trong