Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Chúc mừng Tân chủ tịch UBMTTQVN xã Hải Hòa 2014-2019
Ngày 9/3/2018, Thường trực UBMTTQVN xã Hải Hòa đã hiệp thương vị trí tân chủ tịch UBMTTQVn xã theo quyết định của BTC huyện ủy Hải Lăng, qua đó Đ/c Nguyễn Đức Châu Thành
- BT xã Đoàn đã giữ vị trí CT UBMTTQVN xã nhiệm kỳ 2014-2018.
Ông Nguyễn Đức Châu Thành - Tân CT UBMTTQVN xã Hải HòaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét