Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN HƯNG NHƠN N/K 2012-2015

Ngày 25.8.2012
        Công tác bầu cử Trưởng Thôn hôm nay đã thành công mỹ mãn. Từ sáng sớm, mọi người dân trong Thôn ai nấy đều hăng hái tham gia công tác bầu cử,vui vẻ trên từng nét mặt của từng người dân vì biết rằng đây là đợt hoạt động chính trị sâu rộng trong toàn dân,và mỗi người cũng đã chịu trách nhiệm khi đã cầm trên tay lá phiếu để bầu đựoc ngừơi xứng đáng vào vị trí quan trọng của Thôn cho nhiệm kỳ mới..
     Từ lúc khai mạc ( 6h00) cho đến khi lá phiếu cuối cùng được bỏ ( 8h30) mọi công việc, từng vị trí của ban Bầu cử đều đảm bảo tốt công việc của mình, sớm hơn thời gian quy định, và cũng kết thúc ngày bỏ phiếu sớm nhất trong toàn Xã, công việc cuối cùng của ban bầu cử là kiểm phiếu, kết quả cuối cùng của ngày bầu cử vị trí Trưởng Thôn Hưng Nhơn nhiệm kỳ 2012-2015 gồm:
    Toàn số phiếu của toàn thôn: 247 phiếu
    1, Ông Nguyễn Như Phương : đựơc 76 phiếu bầu , đạt 33.05 %
    2, Ông Trần Văn Thanh         : được 148 phiếu bầu : đạt 66.07%
  (  Trong đó có gần 10 % số phiếu không hợp lệ )
   Như vậy với kết quả trên, Ông Trần văn Thanh đã trúng cử chức vụ Trưởng Thôn Thôn Hưng Nhơn nhiệm kỳ 2012-2015, xin chúc mừng !!!


4h30 : một số thành viên của Ban Bầu củ đã có mặt để làm công tác chuẩn bị

kiểm tra những công việc cuối cùng
tranh thủ cài máy làm một tấm kỷ nịêm với Trưởng Ban bầu cử

5h00: Trời còn rắc rắc mưa, nhưng cũng đã có mặt trời
chuẩn bị làm lễ khai mạc

Ông Lê văn Huấn- Trưởng Ban công tác mặt trận Thôn-Trưởng Ban bầu cử đọc lời khai mạc


Cử tri Càng HN vào bỏ phiếu

Thêm chú thích
Kiểm tra thùng phiếu ...

phát phiếu bầu
Lá phiếu đầu tiên là của BTCB và đại diện Đảng Uỷ,,,.

" vận động hành lan chăng ?"
mình nằm trong ban bầu cử cùng với hội Phụ Nữ

nhộn nhịp, có phần căng thẳng...
Bầu cử xong, tổ bâu cử làm việc...
HN vẫn đẹp

Ban bầu cử và đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm

1 nhận xét:

  1. Cuộc bầu cử thôn, minh bạch, hợp lòng đa số nhân dân...Cảm ơn Khoa nhiều!

    Trả lờiXóa