Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Lễ tang cụ bà Lê Thị Tầm - Phú Kinh, Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị

Lễ nhập liệm

Thêm chú thích
 Lễ cúng thí thực

Lê cầu siêu - Thuyết linhLễ Triệt linh sàng


Lễ Di quan
Lê hạ khoán
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét