Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Những Ngày qua


   Sau 2 tháng rưởi thi công, công trình hệ thống xe đưa tang được sự phụng cúng của Gia đình bà Nguyễn Thị Luận và Ông Nguyễn Văn Ánh đã hoàn thành, ( tổng số tiền là 127 triệu đồng trong đó GĐ bà Nguyễn Thị Luận xin cúng 103,500 000 đ. Ông Nguyễn Văn Ánh xin cúng 23,500 000 đ - tương ứng phần công). Công trình này được bàn giao cho BĐH LVH Hưng Nhơn quản lý để phục vụ công việc đưa tang cho những người đã khuất. hệ thống xe đưa tang bao gồm: 1 xe bàn Triệu, 1 xe đưa Linh, 1 xe bàn xác.              Sau khi công trình hệ thống xe đưa tang được nghiệm thu hoàn thành, Ngày 9/6 năm ĐInh Dậu (Nhuận) LVH nhận được tin báo của gia đình Ông Nguyễn Hữu Phóng có người thân là cụ bà Nguyễn Thị Thí qua đời, BĐH LVH tổ chức động thổ để xây dựng nhà để xe tang vào ngay sáng
ngày hôm sau. 1/8/2017 (10/6 Nhuận năm Đinh Dậu). Công trình này tiến hành xây dựng tiếp giáp phía sau Nhà Văn hóa thôn Hưng Nhơn với diện tích 3x9= 27 m2


          Hệ thống xe đưa tang của LVH Hưng Nhơn ngày hôm nay (3/8/2017 - 12/6 Nhuận năm ĐInh Dậu) lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, Chuyến xe đầu tiên này phục vụ cho đán tang cụ bà Nguyễn Thị Thí - là thân phụ của ông Nguyễn Hữu Phóng đã từ trần ngày 31/7/2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét