Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Một đám ma ở Càng.
       Lễ Di quan đưa linh cữu người đã khuất của bà con vùng Càng  phải qua những kênh mương cạn nước trong mùa hè bằng những chiếc ghe nhỏ với quãng đường hơn 2km. mới biết khi sống bà con vùng Càng đã vất vã thiếu thốn bao nhiêu cho đến lúc qua đời cái khó cái khổ cũng không chịu từ bỏ họ. Xin một lời tiễn biệt với người đã khuất.
     Bà con dân làng đùm bọc để đưa linh cữu người qua đời về nơi an nghỉ cuối cùng

  Nhìn những vùng làng mạc xa xa là vùng Càng, nơi ở của người đã khuất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét