Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘ XÃ VIÊN HTX HƯNG NHƠN - NHIỆM KỲ 2012 - 2017

TrungTâm VHCĐ Thôn Hưng Nhơn.

       Đại hội đại biểu hộ xã viên HTX Hưng Nhơn N/K 2012 - 2017 đã diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2012 tại TTVHCĐ Thôn Hưng Nhơn,.
       Là đại hội điểm của xã Hải Hoà, Đại hội đã vinh dự đón tiếp sự có mặt của các Ông trong BTV Huyện Uỷ, UBND Huyện Hải Lăng, các Ông bà trong BTV Đảng uỷ, HĐND/ UBND xã Hải Hoà và các ban nghành trong xã, Thôn cùng 238 đại điểu đại diện hộ xã viên trong Thôn
      Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, cởi mở và đầy tinh thần trách nhiệm cao - đại hội đã được nghe BQT báo cáo tổng kết SXKD. DV NK 2007-2012, kết quả SXKD năm 2012, báo cáo kiểm điểm hoạt động của BQT nhiệm kỳ 2007-2012,Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2012-2017 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2013 - Báo cáo Đề án xây dựng HTX điển hình tiên tiến, và báo cáo nội quy thực hiện Dân chủ trong HTX.
      Đại hội nghe BKS báo cáo quyết toán tài chính HTX nhiệm kỳ 2007-2012 và của năm 2012, báo cáo kiểm điểm hoạt động của BKS trong nhiệm kỳ 2007-2012.
      Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, khách quan và đầy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục xây dựng HTX ngày càng phát triển đi lên, đáp ứng được những yêu cầu-nguyện vọng của toàn thể xã viên.
      Đại hội cũng đã bầu ra BQT-BKS, bầu Chủ Nhiệm-Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 có đủ phẩm chất., năng lực để thực hiện nghị quyết của đại hội đề ra. 
      Đại hội đại biểu Hộ xã viên HTX Hưng Nhơn đã thành công tốt đẹp trong niềm vui chung của toàn thể bà con trong Thôn Hưng Nhơn.


Toàn cảnh Đại Hội


Trước giờ khai mạcThêm chú thích
Chào cờ - khai mạc Đại Hội
Đại biểu cấp Huyện , Xã về tham dự và chỉ đạo Đại Hội

Ông Nguyễn Đức Thiện - BTCB - Phát biểu khai mạc Đại hội


BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN-BÍ THƯ CHI BỘ THÔN HƯNG NHƠN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI HTX HƯNG NHƠN
NHIỆM KỲ 2012 – 2017

         Kính thưa quý vị đại biểu.
         Kính thưa Đại Hội.
         Hòa chung khí thế cả nước đang ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập QĐNDVN ( 22/12/1944 – 22/12/2012), chào mừng sự kiện của Đảng đang diễn ra: là đang triển khai một cách có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH/TW – khoá XI ‘ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Thực hiện luật HTX ngày 26/11/2003, thực hiện chỉ thị số 09 ngày 28/9/2012 của Ban thường vụ huyện uỷ Hải Lăng, kế hoạch số 450 ngày 28/9/2012 của UBND Huyện, chỉ thị số 04 ngày 07/10/2012 của Đảng uỷ xã và kế hoạch số 26 ngày 12/10/2012 của UBND xã Hải Hoà v/v tổ chức Đại hội HTX Nông nghiệp nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Hôm nay ngày 17/12/2012 HTX Hưng Nhơn tiến hành tổ chức Đại hội. Nhằm đánh giá kết quả SXKD của HTX trong nhiệm kỳ qua (NK 2007-2012) báo cáo kết quả SXKD của HTX trong năm 2012 - đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD NK 2012 – 2017 và kế hoạch SXKD của năm 2013. bầu BQT/BKS HTX nhiệm kỳ 2012-2017.
Đó là lý do của Đại Hội hôm nay.
 * Về tham dự đại hội với chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu:
Ông Văn Ngọc Tửu – UVTV Huyện Uỷ- TBTC/HU phụ trách xã Hải Hoà. đại diện BTV Huyện Uỷ Hải Lăng - về tham dự và chỉ đạo Đại Hội.
          * Xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:
Ông Phạm Đình Lợi – HUV- PCT/UBND Huyện - Đại diện UBND Huyện Hải Lăng về tham dự và chỉ đạo Đại hội.
-         Nhiệt lịêt chào mừng và xin trân trọng kính giới thiệu:
Ông Võ Quốc Dũng - Bí Thư Đảng uỷ xã Hải Hoà,
Ông Lê Chí Thọ - PBT Thường trực Đảng uỷ Xã.
Ông Nguyễn Công Phố - ĐUV/CT.HĐND xã Hải Hoà
Ông Cái Văn Cư – ĐUV/PCT/UBND xã Hải Hoà
Đã về tham dự và chỉ đạo đại hội.
- Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu các ông bà là đại biểu- đại diện phòng NN.PTNT, phòng TC.KH Huyện Hải Lăng Các Ông trong ban chỉ đạo Kinh tế tập thể Huyên Hải Lăng, các phòng,ban cấp Huyện cũng đã về tham dự và chỉ đạo đại hội.
          Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu : Các ông,bà đại biểu Ban TT.UBMTTQVN xã, Đại biểu các ban, nghành, Đoàn thể ở Xã, Đại biểu BQT – BKS các HTX trong Xã đã về dự và chúc mừng với  đại hội chúng ta.
Xin trân trọng giới thiệu: sự hiện diện của các ông trong BCH Chi bộ Hưng Nhơn, các đồng chí Đảng viên trong chi bộ,các ông bà là đại biểu HĐND ở khu vực,Truởng Thôn, Đại biểu các ban,nghành đoàn thể trong thôn,BQT-BKS/HTX và 238 đại biểu - Đại diện hộ xã viên trong HTX đã tham dự Đại Hội.
Một lần nữa xin mời đại hội nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu về tham dự đại hội ngày hôm nay .
Kính thưa quý vị đại biểu ,kính thưa đại hội:
Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng  các cấp - sự điều hành của Chính quyền, và sự nổ lực của đội ngũ cán bộ HTX và toàn thể bà con xã viên trong thôn,nên hoạt động SXKD của HTX Hưng Nhơn đạt được nhiều kết quả quan trọng - từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém trước đây… Bộ máy quản lý được củng cố và nâng cao Chất lượng hoạt động-phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tổ chức được các dịch vụ có lãi.
BQT HTX đã quan tâm thực hiện công tácchuyển dịch cơ cấu kinh tế. giải quyết tốt tình hình công nợ, xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, du nhập ngành nghề góp phần giải quyết việc làm xóa đói-giảm nghèo cải thiện đời sống xã viên và người lao động trong HTX- Tích cực thực hiện các chủ trương . chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế HTX, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội ở nông thôn và thức đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Kính thưa quý vị đại biểu.
Kính thưa Đại hôi.
Đại hội lần này. Là dịp để chúng ta đánh giá đúng thực trạng, kết qủa thực hiện Nghị quyết Đại hội của HTX NK 2007-2012: xây dựng phương hướng, nhiệm vụ SXKD NK 2012-2017- tập trung xây dựng các giải pháp và các chính sách khuyến khích nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với các tiêu chí xây dựng Nông Thôn Mới và bầu BQT-BKS NK 2012-2017.
Thông qua đại hội lần này,cũng là dịp để Xã viên trong HTX nhận thức đầy đủ hơn về các chủ trương – chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể,vai trò. vị trí của HTX và vai trò của xã viên - để từ đó tập trung xây dựng HTX chúng ta ngày càng phát triển đi lên.
Thay mặt Đoàn Chủ Tịch- Tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội.
Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc.
Xin kính chúc đại hội thành công tốt đẹp
Xin trân trọng cảm ơn.!


Đại biểu cấp Huyện , Xã về tham dự và chỉ đạo Đại Hội

Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ Nhiệm HTX đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

Đoàn Chủ Tịch
Ông Phạm Đình Lợi – HUV- PCT/UBND Huyện
Đại diện UBND Huyện Hải Lăng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Võ Quốc Dũng - Bí Thư Đảng uỷ xã Hải Hoà 
 phát biểu chỉ đạo đại hội
tham gia vào tổ  Bầu cử

Tổ Bầu cử


Đại Hội đã bầu ra BQT - BKS nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các Ông :

Ban Quản Trị HTX :

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ nhiệm HTX
2. Ông Nguyễn Đức Quý       - Phó CN HTX
3. Ông Nguyễn Hữu Phóng    - Phó CN HTX

Ban Kiểm Soát:

1. Ông Nguyễn Hữu Thứ - Trưởng BKS
2. Ông Lê Văn Mẫu          - TV BKS
3. Ông Lê Ngọc Tuận       - TV BKS

 

Chào cờ kết thúc Đại hội


NHỮNG HÌNH ẢNH TRONG PHẦN LIÊN HOAN CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI: 
  Sau đại hội thành công tốt đẹp, Liên hoan được đưa về các Xóm tổ chức, không khí vui vẻ trong toàn Thôn chúng ta.Xóm Trung Chính
Xóm Tây Thành


Xóm Đông An
"Làng quê ta hôm nay vui quá..."


Xin chúc mừng đại hội đã thành công tốt đẹp !

1 nhận xét: