Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

NHỮNG BÀI XƯỚNG CỦA ÔNG NGUYỄN THANH XUÂN
Bài xướng của Nguyễn Bá Văn

Sáng ra ngồi cổng tối cổng ngồi

Cuộc đời nghĩ cũng thật sướng thôi
Mặc ai bươn chải tìm vui thú
Ta đây bầu bạn với mây trời./.


 Bài hoạ của Lê đăng Mành


Mỗi bước chùng chân đứng lại ngồi

Được mất hơn thua cũng rứa thôi
Thong dong bầu bạn cùng trăng gió
Tiêu sái nghêu ngao giửa đất trời./.


Bài hoạ1, của Nguyễn Thanh Xuân

       Nói với nhau

Ba thế rỏ ràng: quì, đứng, ngồi

Thế không lựa thế cũng lôi thôi
Xin đừng quì, nhỏ người "to cỡ"
Minh chứng cho lòng có bóng trời./.


Bài hoạ 2 của Nguyễn Thanh Xuân

            Ta là ta

Đứng thì nhìn rộng hơn quì ngồi

Cái lẽ đương nhiên ấy vậy thôi
Không dễ ! có khi dâu bể nổi
Ta là ta mặc ai la trời./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét