Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI.P2

SN LẦN THỨ 20

DALAT HÈ 2001

DANANG - "Mỗi lần Thành về chơi"CÂY ĐA Ở CHÙA HNNGÀY NHẬP NGŨ TRUNG ĐOÀN 176.- 2004


NGÀY XƯA ƠI !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét